Všem čtenářům přeji do nového roku hodně  zdraví                                  a  krásných čtenářských zážitků                         Marie Mališová, knihovnice

Provoz knihovny je omezen pouze nařízenými hygienickými předpisy : dezinfekce rukou, rozestupy v knihovně 2 metry, maximálně 6 návštěvníků najednou. Knihy a časopisy si můžete předem objednat přes náš elektronický katalog a telefonicky si domluvit předání knih na čísle 725 506 935         nebo e-mailem: knihovnanosovice@seznam.cz

Moravskoslezský kraj pověřil Místní knihovnu v Dobré vykonem regionálních funkcí pro tyto obce : Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Vojkovice a Žermanice. Pro tyto knihovny, na základě vzájemných smluv, provádí veškerou odbornou knihovnickou, personální, mzdovou a účetnickou agendu. To znamená nákup, evidenci, katalogizaci, obalování a distribuci knih a časopisů. Dále nákup materiálu, údržbu software a licencí, potřebných pro provoz knihoven. Zajišťuje odborné proškolování zaměstnanců a připravuje projekty. Zajišťuje sběr a vyhodnocení statistických údajů a jejich předání na Ministerstvo kultury ČR. Na část této činnosti dostává od MS kraje dotaci, která je přidělována podle počtu obyvatel v obcích obsluhovaných knihoven.