Ceník

Registrační poplatky

 • dospělí: 40,- Kč/rok
 • děti do 15 let: 20,- Kč/rok

Upomínky

 • I. upomínka 15,-Kč
 • II. upomínka 30,- Kč
 • III. upomínka 40,- Kč
 • Doporučený dopis 70,- Kč

Rezervace knih

 • zdarma

Meziknihovní služby

 • Poštovné za meziknihovní výpůjční službu 70,- Kč

Kopírování dokumentů

 • A4 stránka 1,- Kč

Tisk

 • černobílý text   1,- Kč
 • barevný text    2,- Kč
 • obrázky A4      5,- Kč

Použití PC na pracovištích knihovny (internet, Office)

 • zdarma